Psykisk vold - find vejen til sund kærlighed


RAPPORTER

Psykisk vold resulterer typisk i en langsom psykologisk nedbrydningsproces. Hvis du vil vide mere om psykisk vold og andre former for partnervold, finder du rapporter om emnet her


'Kvinder på krisecenter'I denne rapport om kvinder på krisecenter undersøges forekomsten af fysisk, psykisk og seksualiseret vold blandt 150 kvinder på fire danske kvindekrisecentre, samt hvordan volden påvirker deres mentale helbred, og hvordan de udvikler sig undervejs i opholdet.

Undersøgelsen beror på Sarah Bøgelund Dokkedahls ph.d.-studie og er  udgivet af SDU i samarbejde med Danner og Kvindehjemmet i sommeren 2021.


'Psykisk partnervold - en kvantitativ kortlægning' er finansieret af Lev Uden Vold. Forfattere: Mai Heide Ottosen og Stine Vernstrøm Østergaard, 2018.

Notat - Kortlægning af definitioner og begreber om psykisk vold - Lev Uden Vold, 2018

Kortlægning - Vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer - Lev Uden Vold, 2018

Kortlægning - Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold – Kortlægning af forskning - Lev Uden Vold, 2018

Voldsudsatte kvinder bliver alt for længe i det voldelige forhold, Lev Uden Vold 2018

Karakteristik af voldsudøvere - Dialog mod Vold  

Vold i nære relationer - omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark- Socialstyrelsen

Alkoholproblemer og partnervold - VIVE 2010

Den voldsramte kan også være din kollega- LOKK 2012

Psykisk vold er skadeligt og skal tages lige så alvorligt som fysisk og seksualiseret vold. Det er vigtigt, at den brede offentlighed, og i
særdeleshed fag- og myndighedspersoner, har kendskab til denne
voldsform og dens konsekvenser for kvinder og børn. Sådan lyder en af anbefalingerne i rapporten 'Kvinder på krisecenter'.